Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
OFERTY PRACY

Numer ofertyStanowiskoZakres
pracy
Miejsce
pracy
Kontakt
GCI.11.2016PRACOWNIK RESTAURACJIPraca na kuchni, serwisie, sali.

Kwalifikacje: Osoba z niepełnosprawnością, stopień lekki lub umiarkowany.


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 12,5 zł za okres próbny, 13 zł za czas określony, - rodzaj umowy: umowa o pracę, - dni i godziny pracy: od poniedziałku do niedzieli, 7.00 – 15.00/15.00 - 22.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 608 204 358
WYMYSŁÓWInfocentrum
GCI.10.2016ASYSTENT/ASYSTENTKA DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTAKontakt z klientem, Przygotowywanie dokumentów.

Kwalifikacje: Wykształcenie: minimum średnie.


Umiejętności: Obsługa komputera, Znajomość pakietu MS Office, Komunikatywność, Sumienność, Odpowiedzialność.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat, - dni i godziny pracy: od pon. – pt., 8.00 – 16.00. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: piotr_szlaga@ykk.pl uwzględniając w tytule: Nr referencyjny: ADOK/02.2016 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.9.2016ASYSTENTTKA/ASYSTENT DS. EKSPORTUKontakt z klientem, Znajomość MS Office, Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kwalifikacje: Wykształcenie: minimum średnie.


Umiejętności: Znajomość pakietu MS Office, Komunikatywność, Sumienność, Odpowiedzialność.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat, - dni i godziny pracy: od pono - pt., 8.00 - 16.00. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: piotr_szlaga@ykk.pl uwzględniając w tytule: Nr referencyjny: AE/02.20 16 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.8.2016KIEROWCA KAT. C+E-

Kwalifikacje: Płeć: mężczyzna.


Umiejętności: Prawo jazdy kat. C+E


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę, - dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 693 544 114
KRAJInfocentrum
GCI.7.2016PRACOWNIK BIUROWY - RECEPCJONISTKAObsługa urządzeń biurowych, Administrowanie pocztą wychodzącą i przychodzącą, Administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów, Obsługa gości, Redagowanie pism.

Kwalifikacje: Wykształcenie min. średnie, Znajomość pakietu MS Office, Prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: Umiejętność organizacji pracy, Dyspozycyjność, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.


Inne: Informacje nt. oferty: Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, Możliwość podnoszenia kwalifikacji, Wynagrodzenie: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, Rodzaj umowy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: budokrusz@budokrusz.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Odrano Wola k/Grodziska MazowieckiegoInfocentrum
GCI.6.2016MAGAZYNIER Przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe, Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu, Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie, Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową, Informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach w procesach magazynowych.

Kwalifikacje: Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie.


Umiejętności: Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, Umiejętność pracy w zespole, Skrupulatność i dokładność w realizacji zadań, Dyspozycyjność.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: o pracę, - dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 46 881 20 51 lub przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@fiege.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów (dojazd we własnym zakresie)Infocentrum
GCI.5.2016MAGAZYNIERRozładunek, Przewożenie palet.

Kwalifikacje: Wymagane doświadczenie.


Umiejętności: Uprawnienia na wózek widłowy.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 1850 zł brutto – okres próbny, następnie 2000 zł, - rodzaj umowy: umowa na czas próby, następnie na czas określony, - dni i godziny pracy: praca 3-zmianowa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: molech@id-logistics.com bądź kontaktowały się pod numer: 797 301 822/519 538 412 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI/2/2016Stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola1) Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji gminnych. 2) Uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji postępowań w trybie zamówień publicznych. 3) Nadzór nad realizacją inwestycji gminnych: kubaturowych, sanitarnych, drogowych, instalacyjnych. 4) Prowadzenie odbiorów inwestycji gminnych. 5) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Budowlane, dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi. 6) Nadzór nad prowadzeniem budowy, przebudowy, remontów obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy. 7) Udział w komisjach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego realizowanych inwestycji. 8) Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji zarządcom obiektów budowlanych. 11) Współpraca przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych jak np. NPPDL, NWOŚiGW, WFOŚiGW, LEMUR i.t.p. 12) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych. 13) Prowadzenie spraw z zakresu przebudowy i budowy dróg na terenie gminy. 14) Przygotowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego. 15) Nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem obiektów drogowych, proces realizacji i odbiór zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 16) Współpraca w Referacie z urzędnikami wykonującymi obowiązki z zakresu zamówień publicznych, pozyskiwania środków finansowych. 17) Załatwianie spraw indywidualnych wnioskodawców zgodnie z przepisami KPA i innych przepisów prawa w zależności od zgłoszonego problemu, zaspakajanie potrzeb obywatela obsługa interesantów, udzielanie informacji ustnej i pisemnej.

Kwalifikacje: 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo, specjalność ogólnobudowlana, drogowa lub instalacje sanitarne, 3) znajomość przepisów ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego, 4) znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel, 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 2. Wymagania dodatkowe: 1)doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, rządowej lub zakładowej na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym. 2)umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu w zespole. 3)samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność, 4)umiejętność analitycznego myślenia, 5)kreatywność i otwartość na nowe pomysły, 6)umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna, 7)prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: 


Inne: 1. Informacja o warunkach pracy: 1) praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje okresowe prace w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, związane z realizacją i kontrolowaniem realizowanych inwestycji (kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kubaturowych, drogowych). 2) praca wykonywana jest okresowo w pozycji stojącej i wymagającej sprawności ruchowej do pieszego przemieszczania się (kontrola w terenie realizowanych inwestycji), 3) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień, 4) praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie, 5) załatwianie spraw w ramach delegacji służbowych w innych urzędach i instytucjach w związku z obsługą procesu inwestycyjnego własnym samochodem wykorzystywanym do celów służbowych. 6) siedziba Referatu usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 2. Wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny, 2) Curriculum Vita (życiorys), 2) Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (kursy, szkolenia dokształcające zawodowo) i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, 4) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, 5) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 7) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu, 9) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2016r. do godz. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 81 81 wew.34 lub 13 Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Żabia Wola. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
Żabia WolaInfocentrum
GCI.4.2016PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGO obsługa samochodów osobowych, montaż akcesoriów i podzespołów

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B dokładność, solidność rzetelność, obowiązkowość


Umiejętności: solidność rzetelność, umiejętności manualne


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę czas pracy: 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu, zmianowy system pracy wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@mostva.com.pl, lub kontakt pod numerem telefonu: 46 857 27 50 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Ciemno GnojnaInfocentrum
GCI.3.2016OPERATOR MASZYN BARWIĄCYCH I MASZYN LAKIERNICZYCH (2 os.)Obsługa maszyn, Kontrola procesu produkcji.

Kwalifikacje: Wykształcenie min. podstawowe.


Umiejętności: Podstawowa umiejętność obsługi komputera. Sumienność, Pracowitość, Skrupulatność.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat, - dni i godziny pracy: 8h, praca 3-zmianowa, od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV ze zdjęciem na adres mailowy: piotr_szlaga@ykk.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.2.2016PRACOWNIK OCHRONYOchrona mienia.

Kwalifikacje: Półroczne doświadczenie.


Umiejętności: Osoba rezolutna.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 10 zł/h netto, - rodzaj umowy: etat, - dni i godziny pracy: 7.00-22.00, dwa dni pracy/2 dni bez. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 603 910 541
ŻyrardówInfocentrum
GCI.1.2016MECHANIKDiagnozowanie i usuwanie usterek, Bieżąca konserwacja i przeglądy, Dokonywanie napraw i montaż części, Prowadzenie dokumentacji technicznej.

Kwalifikacje: Płeć: mile widziani mężczyźni bez nałogów, Doświadczenie zawodowe z ukierunkowaniem na mechanikę pojazdów ciężarowych i naczep, Doświadczenie w wykonywaniu usług z zakresu mechaniki samochodowej Szczególnie samochody ciężarowe i naczepy, Ogólna wiedza z zakresu mechaniki: naprawy, remonty, przeglądy i konserwacja maszyn i urządzeń.


Umiejętności: Mile widziane prawo jazdy. Zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność.


Inne: Informacje nt. oferty: - oferujemy: stabilność zatrudnienia, umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w młodym, prężnym zespole. - wynagrodzenie: do uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: do uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - dni i godziny pracy: do uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: fhu.janex@wp.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)". lub kontaktować się pod numer: 46 857 24 40, 605 22 44 53
MszczonówInfocentrum
GCI.171.2015SprzedawcaZgodne ze stanowiskiem

Kwalifikacje: Płeć: kobieta, Wiek: 28 lat, Mile widziana osoba z Żyrardowa, Wykształcenie minimum zawodowe, Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności: Uczciwość, Sumienność.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: na czas określony, - dni i godziny pracy: 5 dni, 7.00-15.00/11.00-19.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 664 628 708
ŻyrardówInfocentrum
GCI.169.2015Stolarz meblowySkładanie i wycinanie mebli.

Kwalifikacje: Doświadczenie na podobnym stanowisku, Wykształcenie w zawodzie stolarskim, Płeć: mężczyzna, Wiek: mile widziane osoby do 40 lat.


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: o pracę, - dni i godziny pracy: 8h, poniedziałek – piątek/sobota. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 601 36 85 45 lub 695 852 891
MszczonówInfocentrum
GCI.168.2015Tokarz, Ślusarz, FrezerSamodzielna obróbka skrawaniem za pomocą maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje: Doświadczenie na podobnym stanowisku, Wykształcenie min. zawodowe, Płeć: mężczyzna.


Umiejętności: Czytanie z rysunku, Mile widziane prawo jazdy kat. B, Mile widziane uprawnienia na tokarza.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: do uzgodnienia – w zależności od doświadczenia, - rodzaj umowy: o pracę, - dni i godziny pracy: 10h, poniedziałek – piątek/sobota. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 691 674 841 lub przesyłanie CV na adres mailowy: swslusarstwo@wp.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Kowiesy, Stary WylezinInfocentrum
GCI.163.2015OCHRONIARZOchrona obiektu.

Kwalifikacje: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, Mile widziani mężczyźni, Mile widziane osoby bez nałogów.


Umiejętności: Brak.


Inne: Informacje nt. oferty: Wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, do uzgodnienia, Rodzaj umowy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, do uzgodnienia, Dni i godziny pracy: 19.00-7.00, co drugi dzień. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres mailowy: fhu.janex@wp.pl bądź kontakt telefoniczny pod numer: 46 857 24 40, 605 22 44 53 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)". Aktualizacja oferty:
Mszczonów, ul. Piekarska 14Infocentrum
GCI.157.2015kucharzZgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: Wiek: 25+ Płeć: mężczyzna lub kobieta Doświadczenie: minimum 3 lata na podobnym stanowisku


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: Rodzaj umowy: zlecenie Dni i godziny pracy do ustalenia Wynagrodzenie do ustalenia Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres poczty elektronicznej: sklep@zyrafatoys.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Żyrardów ul. Nowy Świat 18aInfocentrum
GCI.155.2015INŻYNIER BUDOWYNadzór na budowie

Kwalifikacje: uprawnienia wykonawcze do prowadzenia budowy ( mile widziane ), praktyka w montażu konstrukcji żelbetowych lub stalowych ( miele widziane ), prawo jazdy kat. B, możliwość wyjazdów zagranicznych, dobry stan zdrowia i duża odporność na stres, dyspozycyjność wykształcenie wyższe – mgr inż. Budownictwa znajomość języka angielskiego poziom min. podstawowy ( w mowie i w piśmie )


Umiejętności: duża odporność na stres


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę / okres próbny czas pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (KONIECZNIE ) list motywacyjny ( MILE WIDZIANY ) na adres: p.przetaczynska@ergon.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, BADOWO MŚCISKA UL. GRÓJECKA 19Infocentrum
GCI.152.2015GOSPOSIAsprzątanie gotowanie

Kwalifikacje: płeć: kobieta dyspozycyjność obowiązkowość


Umiejętności: sumienność punktualność


Inne: rodzaj umowy: podany podczas rozmowy kwalifikacyjnej czas pracy: poniedziałek- sobota, godziny pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wymagane dokumenty aplikacyjne : CV, osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 604 324 975
Urzut gm. NadarzynInfocentrum
GCI.151.2015PRACOWNIK BIUROWY(staż z PUP)prace biurowe

Kwalifikacje: rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie (status osoby bezrobotnej) wiek: 18- 24 płeć: kobieta wykształcenie: średnie obsługa komputera i urządzeń biurowych


Umiejętności: sumienność, punktualność, odpowiedzialność


Inne: rodzaj umowy: staż finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie czas pracy: 8:00-16:00, poniedziałek- piątek wynagrodzenie: zależne od Powiatowego Urzędu Pracy w Żyradowie Wymagane dokumenty aplikacyjne : CV ze zdjęciem, osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 857 10 06
MszczonówInfocentrum
GCI.149.2015konserwator zmianowyUtrzymanie maszyn w należytym stanie technicznym

Kwalifikacje: Uprawnienia: sep I, prawo jazdy kat. B, płeć: mężczyzna, doświadczenie min rok, wykształcenie: średnie.


Umiejętności: Sumienność, pracowitość,p raca w zespole.


Inne: Informacje nt. oferty: Rodzaj umowy: umowa o pracę, czas pracy: 5-6 dni, 8 h, wynagrodzenie: 14 zł brutto/h + 30% do premii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 663 916 002 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Aktualizacja oferty:
Kuranów 12Infocentrum
GCI.143.2015OSOBA DO ODRABIANIA LEKCJIodrabianie lekcji

Kwalifikacje:  


Umiejętności:  


Inne: Pan Wiesław Badowski poszukuje Kandydata na stanowisko: Osoba do odrabiania lekcji Miejsce pracy: Marków Towarzystwo ul. Graniczna 13 Zakres pracy: odrabianie lekci Wymagania: - brak Umiejętności: - brak Informacje nt. oferty: - rodzaj umowy: umowa zlecenie - czas pracy: pon - pt godziny popołudniowe - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 691-428-148 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Marków Towarzystwo ul. Graniczna 13Infocentrum
GCI.145.2015Pracownik biura magazynuPrzyjmowanie i odbieranie towaru, kontrola przyjmowanego towaru pod względem jakościowym i ilościowym, wprowadzenie danych do programu magazynowego, przygotowanie stosownych dokumentów magazynowych, kontrola stanów magazynowych, inne prace zlecone przez przełożonego.

Kwalifikacje: Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku


Umiejętności: Zdolność samoorganizacji pracy, odpowiedzialność za powierzone obowiązki, umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office), umiejętność pracy w zespole, mile widziane umiejętności obsługi programów magazynowych.


Inne: Informacje nt. oferty: Rodzaj umowy: pierwsza umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę, czas pracy: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-18.00, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres e-mail: poczta@mazovia-garden.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Aktualizacja oferty:
OsuchówInfocentrum
GCI.141.2015kasjer - sprzedawcakasjer - sprzedawca

Kwalifikacje: płeć: kobieta


Umiejętności: miłą aparycja


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę czas pracy: 12-godzinny wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o mailowy: bpslabomierz@wp.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
SłabomierzInfocentrum
GCI.140.2015Pracownik fizyczny na skup paletpraca fizyczna

Kwalifikacje: wiek 18-50 lat


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie czas pracy: poniedziałek-piątek wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 691-428-148 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
KonieInfocentrum
GCI.138.2015DORADCA KLIENTAObsługa obecnej bazy klientów oraz pozyskiwanie nowych

Kwalifikacje: wiek 25-60 lat kontaktowość sumienność doświadczenie – sprzedażowe mile widziane prawo jazdy kat. B


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: cywilno-prawna o świadczenie usług czas pracy: elastyczny wynagrodzenie: tygodniowe, prowizyjne Aplikacje CV spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na: piotrkunikowski@wp.pl, lub kontakt telefoniczny: 608660211 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów i okoliceInfocentrum
GCI.137.2015AGENT OCHRONY (9 OS)Ochrona osiedla mieszkaniowego

Kwalifikacje: Wiek do 65 lat doświadczenie mile widziane


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie czas pracy, podany podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynagrodzenie: 7 zł netto /h Aplikacje CV spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na: a.mirowski@juwentus.pl, lub kontakt telefoniczny: 605 998 159 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Nadarzyn/ WalentówInfocentrum
GCI.134.2015OSOBA DO PRACY W DZIALE KSIĘGOWOŚCIpraca w dziale księgowym

Kwalifikacje: ogólna wiedza na temat księgowości, znajomość Office, umiejętność pracy w zespole, mile widziana znajomość języka obcego


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę czas pracy: ½ etatu, praca w godzinach 8 – 16 wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Aplikacje (CV) spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 11.09.2015 roku na adres: danuta.glowa@fincoserwis.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Nowa BukówkaInfocentrum
GCI.130.2015KIEROWCA BETONOMIESZARKIprowadzenie betonomieszarki

Kwalifikacje: min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku karta kierowcy świadectwo kwalifikacji aktualne badania lekarskie i psychologiczne dyspozycyjność prawo jazdy kat. C


Umiejętności: brak


Inne: - dni i godziny pracy, wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferujemy: - atrakcyjne warunki wynagrodzenia - pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej na rynku pozycji - możliwość podnoszenia kwalifikacji - umowa o współpracy (samozatrudnienie) - pomoc w zakwaterowaniu. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: l.kowalski@budokrusz.pl, lub o kontakt pod numerem tel: 884-889-482. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 30 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
WarszawaInfocentrum
GCI.119.2015KIEROWCA KAT. C+E (2 osoby)zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: wiek 21+, prawo jazdy kat. C+E plus karta kierowcy, doświadczenie zawodowe


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę, dni i godzin pracy oraz wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 785 319 998
PolskaInfocentrum
GCI.118.2015PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane osoby młode, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane wykształcenie gastronomiczne


Umiejętności: miła aparycja


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę, dni pracy: system ciągły, co drugi dzień, godziny pracy: 15:00-2:00, wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.107.2015PRACOWNIK MAGAZYNU/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO (20os)wykonywanie operacji magazynowych

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze wózków widłowych odpowiedzialność mile widziane uprawnienia na kierowanie wózkami widłowymi wykształcenie zawodowe


Umiejętności: dyspozycyjność zaangażowanie


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni i godziny: 8h dziennie, 5 dni w tyg. wynagrodzenie: 2327,50 zł brutto Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV lub CV ZE ZDJĘCIEM na adres: rekrutacja-vmp@fmlogistic.com , lub o kontakt telefoniczny 46 857 01 12 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
MszczonówInfocentrum
GCI.106.2015PRAKTYKANT (2 osoby)obsługa kandydatów, pracowników, klientów, rekrutacja

Kwalifikacje: wiek do 30 lat chęć uczenia się, rozwoju mile widziane prawo jazdy kat. B wykształcenie średnie lub wyższe


Umiejętności: umiejętność szybkiego uczenia


Inne: rodzaj umowy: praktyki bezpłatne; dni i godziny 9:00–17:00, poniedziałek-piątek; wynagrodzenie: bezpłatna praktyka Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: michał.debski@randstad.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
MszczonówInfocentrum
GCI.82.2015PRACOWNIK FIZYCZNYprace w gospodarstwie ogrodniczym

Kwalifikacje: wiek: do 50 r.; płeć: kobieta


Umiejętności: sumienność


Inne: Rodzaj umowy, godziny pracy, dni pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 691 428 148
okolice MszczonowaInfocentrum
GCI.85.2015SZEF KUCHNIzarządzanie zespołem kucharzy i pomocy kuchennych odpowiedzialność za produkcję kuchenną oraz powierzony surowiec

Kwalifikacje: doświadczenie na stanowisku szefa kuchni aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna wykształcenie gastronomiczne (kucharz)


Umiejętności: gotowanie zarządzanie wykorzystanie surowca


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę - dni pracy: od poniedziałku do niedzieli - godziny pracy: różne - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@hpm.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
Zbiroża/Hotel PanoramaInfocentrum
GCI.81.2015OPIEKUNKA DO DZIECI (TROJE DZIECI: 7,9,11 LAT)podanie posiłku, nadzór nad lekcjami, ewentualnie dowiezienie na zajęcia pozaszkolne, gry, zabawy itp., drobne porządki w domu, drobne zakupy

Kwalifikacje: wiek 30+ płeć kobieta (chociaż jeśli trafi się idealny kandydat mężczyzna – dlaczego nie) doświadczenie mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi (emerytowana nauczycielka) prawo jazdy /wymagana kategoria/ B wykształcenie minimum średnie mile widziana znajomość angielskiego (podstawy, żeby sprawdzić pracę domową), ogólna sprawność fizyczna


Umiejętności: bezwzględna uczciwość, stanowczość i łagodność w jednym, punktualność


Inne: rodzaj umowy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej godziny pracy: 14-19*wyjątkowo może się zdarzyć konieczność opieki nad dziećmi do późnego wieczora dni pracy poniedziałek-piątek, mogą zdarzyć się tygodnie z pracą 5-dniową, ale również takie z pracą tylko 2-3 dniową Mile widziana osoba inteligentna, oczytana, znająca dużo gier i zabaw. Ale także taka, której nie przerazi wizja 5-km spaceru z dziećmi lub przejażdżki rowerowej. Umiejąca przygotować kotlety mielone i uprasować kilka ubrań, kiedy dzieci odrabiają lekcje. No i nie może mieć alergii na sierść psią albo kocią. Ani bać się zwierząt. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie swojego CV: kasiula.mastalerz@gmail.com lub kom.: 502 555 516 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
wieś ok.5 km od Mszczonowa, między Mszczonowem a Puszczą MariańskąInfocentrum
GCI.19.2015OPERATOR PIŁ FORMATOWYCH I PANELOWYCHprefabrykacja dachów

Kwalifikacje: doświadczenie przy piłach panelowych i formatowych; doświadczenie w branży stolarskiej


Umiejętności: umiejętność manualne


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę: pierwsza na okres próbny – 3 miesiące; praca w pełnym wymiarze godzinowym od 7:00 do 16:00; wynagrodzenie do ustalenia w trakcie rozmowy telefonicznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 692 456 492 lub 608 484 899 lub o przesłanie aplikacji na adres e-mail: akrobud@akrobud.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/
Słubica A, ul. Zarzeczna 39, gmina Żabia WolaInfocentrum
GCI.18.2015WŁASNY BIZNES - OUTLETsieć sklepów z końcówkami kolekcji odzieży OKAZJA

Kwalifikacje: gotowość na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


Umiejętności: umiejętność prowadzenia sklepu typu outlet


Inne: Informacje nt. oferty: - firma Cw Sp. z o.o. oferuje darmowe wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności przyznawanych przez Urzędy Pracy oraz ze środków unijnych Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 512 225 453 lub e-mail: hurt@sklepyokazja.pl
wybrana przez osobę lokalizacjaInfocentrum
GCI.16.2015KIEROWCA KAT C, C+Ezgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 21+; z uwagi na charakter pracy preferowany mężczyzna; nie wymagana karta kierowcy


Umiejętności: zgodnie ze stanowiskiem


Inne: Informacje nt. oferty: umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni i godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Robertem Flis: 603 897 290
PolskaInfocentrum
GCI.11.2015PRACOWNICY SŁUŻBY PIĘTERpraca w dziale hotelowym

Kwalifikacje: sprawność w wykonywaniu czynności porządkowych; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.10.2015RECEPCJONISTÓWpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; znajomość języka angielskiego; komunikatywność i cierpliwość, dobra organizacja pracy; umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.8.2015KUCHARZE I POMOCE KUCHENNEpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.7.2015KELNERZY/ BARMANIpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku


Umiejętności: miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum

Copyright © 1996-2016 by Plocman Sp. z o.o.