Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
OFERTY PRACY

Numer ofertyStanowiskoZakres
pracy
Miejsce
pracy
Kontakt
GCI.02.2017SPRZEDAWCA- obsługa kasy fiskalnej, - obsługa klienta, - sporządzanie raportów, - zamówienia. (współodpowiedzialność prawna)

Kwalifikacje: - kobiety - książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych, - doświadczenie mile widziane, - wykształcenie im. zawodowe .


Umiejętności: - obsługa kasy fiskalnej


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny pracy: 8h/dziennie, pon-nd, - wynagrodzenie do uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres: sekretariat_shu@o2.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 46 857 49 23 aplikacje można składać również osobiście w siedzibie sklepu. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Piekary, ul. Piekarska 49Infocentrum
GCI.01.2017PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGO (20 OS)- praca dla kobiet i mężczyzn przy obsłudze fabrycznie nowych samochodów osobowych

Kwalifikacje: - dokładność, - solidność, - rzetelność, - obowiązkowość


Umiejętności: - umiejętności manualne


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny pracy: 40h tygodniowo, 5 dni. zmianowy system pracy - wynagrodzenie do uzgodnienia Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres: rekrutacja@mostva.com.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 502796869 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów, dojazd własnyInfocentrum
GCI/2/2016 RECEPCJONISTA-Profesjonalna obsługa zwiedzających i organizacja pracy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. -Prowadzenie dokumentacji dot. zbiorów i eksponatów zgromadzonych w Izbie w formie elektronicznej. -Koordynacja przepływu informacji służbowej pomiędzy Izbą a Gminnym Centrum Informacji. -Dbanie o wizerunek Izby zgodnie z przyjętymi standardami (uprzejmość w kontaktach z klientami, profesjonalizm w przekazywaniu informacji oraz utrzymywanie prawidłowego ustawienia ekspozycji). -Współpraca przy tworzeniu treści merytorycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych (broszury, ulotki, plakaty) i innych form przekazu informacji związanych z funkcjonowaniem Izby. -Redagowanie serwisu internetowego stron: www.izba.mszczonow.pl. -Upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez informację i promowanie wydarzeń patriotycznych oraz kulturalnych o charakterze historycznym związanych z gminą Mszczonów. -Współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mszczonowskiej społeczności. -Współpraca z innymi jednostkami przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych o tematyce historycznej, patriotycznej.

Kwalifikacje: Wymagania niezbędne: -Wykształcenie przynajmniej średnie oraz zainteresowanie historią. -Dyspozycyjność (praca na pełen etat). -Biegła obsługa komputera: system operacyjny Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, programy graficzne. -Prawo jazdy kat. B (czynna jazda). Wymagania dodatkowe: -Mile widziany student lub osoba z wykształceniem wyższym o kierunku humanistycznym (preferowana historia, polonistyka, politologia, dziennikarstwo etc.). -Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. -Umiejętność pisania i redagowania artykułów o tematyce historycznej.


Umiejętności: -Umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji w ciekawej formie. -Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientem zewnętrznym oraz z innymi jednostkami współpracującymi z Izbą (szkoły, muzea, izby). -Samodzielność i zaangażowanie w działaniu. -Wysoka kultura osobista. -Dobra organizacja pracy.


Inne: Wymagane dokumenty: -Życiorys (CV). -Kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie. -Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.” -Podpisane odręczne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na stanowisku Recepcjonisty. -Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach z zakresu posiadanych uprawnień. -Kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania w Gminnym Centrum Informacji). -Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. -Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Recepcjonisty: -Praca w jednostce organizacyjnej samorządu (z uwzględnieniem przepisów prawa: Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej.) -Miejsce pracy: Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy ul. Warszawskiej 23. -Termin składania ofert upływa z dniem 24 stycznia 2017r. o godz. 16:00 -Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie lub nadsyłać drogą pocztową na adres: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko nieurzędnicze Recepcjonista” w terminie do 24 stycznia 2017r. do godz. 16:00. -Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Informacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. -Procedura naboru przewiduje porozumiewanie się z kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. -Dyrektor Gminnego Centrum Informacji dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
MszczonówInfocentrum
GCI.99.2016PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI (2 OS)- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowych firmy

Kwalifikacje: - obowiązkowość, - solidność, - rzetelność.


Umiejętności: - dokładność


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny pracy: 40h tygodniowo, 5 dni - wynagrodzenie do uzgodnienia Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres: rekrutacja@mostva.com.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 502 731 302 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów, dojazd własnyInfocentrum
GCI.98.2016PRACOWNIK BIUROWY- przygotowywanie dokumentacji powykonawczej, - praca z programami MS

Kwalifikacje: - znajomość MS Office, w szczególności MS Excel


Umiejętności: - dyspozycyjność, - dokładność, - odpowiedzialność, - sumienność, - dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy pod presją czasu


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV ze zdjęciem na adres: karolina.kubaszewska@pekabex.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, BADOWO MŚCISKA UL. GRÓJECKA 19Infocentrum
P16/12/ASYSTENT KOSZTORYSANTA- przygotowywanie zestawień elementów prefabrykowanych - praca z programami MS WORD, EXCEL

Kwalifikacje: - znajomość MS Office - min. Średnie (mile widziane techniczne)


Umiejętności: - dyspozycyjność, - dokładność, - odpowiedzialność, - sumienność, - dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy pod presją czasu


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV ze zdjęciem na adres: karolina.kubaszewska@pekabex.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, BADOWO MŚCISKA UL. GRÓJECKA 19Infocentrum
GCI.94.2016MAGAZYNIER• Przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe • Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu • Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie • Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową • Informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach w procesach magazynowych

Kwalifikacje: • Dyspozycyjność • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe • Umiejętność pracy w zespole • Skrupulatność i dokładność w realizacji zadań


Umiejętności:  


Inne: Wybranej osobie zaproponujemy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę • Możliwość nabycia uprawnień na wózki widłowe, • Zmianowy system pracy ( pon.-pt.) • Przejrzysty system wynagradzania i premiowania • Możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV i zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres: rekrutacja@fiege.pl bądź prosimy aplikować za pośrednictwem poniższego linku: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=317c4fd0642d4ac0aaa14b9be2fb4ed1 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” Jednocześnie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
MszczonówInfocentrum
GCI.90.2016KUCHARZ, KASJER (8 os.)- obsługa kuchni - obsługa gości

Kwalifikacje: - zgodnie ze stanowiskiem


Umiejętności: - brak.


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas i godziny: od poniedziałku do piątku, 6:00 - 1:00 (10h). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: kfcradziejowice@amrest.eu lub kontakt telefoniczny pod numerem: 518-383-592 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
KFC RADZIEJOWICEInfocentrum
GCI.89.2016PRACOWNIK DS. ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW- opracowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców

Kwalifikacje: - znajomość MS Office, - dyspozycyjność, - sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, czynne prawo jazdy kat. B, - język: ukraiński mile widziany.


Umiejętności: - dokładność, - odpowiedzialność.


Inne: - rodzaj umowy: umowa o zlecenie ½ etat, - czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: magdalena.berezecka@pekabex.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, BADOWO MŚCISKA UL. GRÓJECKA 19Infocentrum
P16/10/PRACOWNIK FIZYCZNY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - sumienność


Umiejętności: - chęć do pracy


Inne: - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 691-428-138
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.85.2016MECHANIK SAMOCHODOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - zainteresowanie motoryzacją, - prawo jazdy kat. B. - doświadczenie mile widziane


Umiejętności: - chęć do pracy


Inne: - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty: Mszczonów, ul. Dworcowa 42
Mszczonów, ul. Dworcowa 42Infocentrum
GCI.82.2016POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych


Umiejętności: sumienność uczciwość


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem: 606-961-196
Słabomierz Infocentrum
GCI.81.2016MAGAZYNIER- Zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - Doświadczenie pracy na stanowisku – Magazynier - Znajomość operacji magazynowych - Uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane na suwnice. - Gotowość do pracy w systemie zmianowym. - Zaświadczenie o niekaralności


Umiejętności: - Umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność


Inne: - Praca na pełny etat z atrakcyjnym wynagrodzeniem - Możliwości rozwoju - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres rekrutacja@fincoserwis.pl Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Nowa BukówkaInfocentrum
GCI.78.2016 ASYSTENT/KA DS. EXPORTU codzienny kontakt z klientami zagranicznymi i firmami siostrzanymi; - przyjmowanie zamówień od klientów, sprawdzanie ich poprawności i wprowadzanie do systemu; - potwierdzanie zamówień, informowanie klienta o terminach realizacji zamówień; - kontrola wysyłek i płatności klientów; - i formowanie klientów o opóźnieniach zgodnie z otrzymanymi informacjami od innych działów; -współpraca z działem produkcji/logistyki przy ustalaniu terminów realizacji zamówień; - współpraca z magazynem przy dodatkowych wysyłkach do klientów; - współpraca z agencjami i urzędami celnymi w zakresie dostaw wewnątrzunijnych i eksportu; - uzupełnianie prognoz zamówień klientów; - kontrola i uzupełnianie bazy danych i kartotek klientów.

Kwalifikacje: - minimum średniego wykształcenia (mile widziane wyższe, lub w trakcie studiów – kierunek logistyka, transport itp.); - znajomości j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2; - znajomości pakietu MS Office; - łatwości nawiązywania kontaktów.


Umiejętności: - umiejętności negocjacji; - dobrej organizacji pracy i dużej samodzielności; - umiejętności pracy w zespole; - nastawienia na realizację zadań i zaangażowania w ich wykonywanie; - umiejętności szybkiego uczenia się.


Inne: - stabilne zatrudnione w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; - ciekawa praca umożliwiająca rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia; - umowę o pracę na pełen etat; - praca od Pon. do Pt. w godzinach 8:15-16:30; -pakiet socjalny. - wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres rekrutacja@ykk.pl w temacie wpisując „Asystent/ka ds. Eksportu – 08.2016”, lub dostarczenie do biura firmy w Pogorzałkach przy ulicy Tarczyńskiej 119, 96-320 Mszczonów. Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
MszczonówInfocentrum
GCI.77.2016SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY - KRAJOWY- poszukiwanie transportów, - kontakt z klientem i/lub przewoźnikiem, - stały kontakt z kierowcami, - kompletowanie dokumentów, - prowadzenie własnych aut, - dbanie o dobre relacje z klientami.

Kwalifikacje: - znajomość j. angielskiego obowiązkowo, - mile widziana znajomość j. hiszpańskiego/ j. francuskiego, - doświadczenie na podobnym stanowisku.


Umiejętności: - co najmniej dobra znajomość programu Microsoft Excel.


Inne: - czas pracy: poniedziałek-piątek, godz. 8-16 (ewentualnie 9-17) - rodzaj umowy i wynagrodzenie do uzgodnienia Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: fhu.janex@wp.pl, lub o kontakt telefoniczny: 605 22 44 53 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów, ul. Piekarska 14Infocentrum
GCI.76.2016MONTER MEBLI (2 os.)- montowanie mebli z gotowych elementów

Kwalifikacje: - wiek min 21 lat, - mężczyźni, - doświadczenie min. 1 rok, - prawo jazdy kat. B, - wykształcenie min zawodowe - punktualność, - sumienność.


Umiejętności: - manualne, - odporność na stres.


Inne: - czas pracy: pon – pt, 8h - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: od 2000 do 4000 zł Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 601-708-809
MszczonówInfocentrum
GCI.75.2016STOLARZ- cięcie, oklejanie płyt wiórowych, prace przy produkcji mebli

Kwalifikacje: - wiek min 21 lat, - mężczyźni, - doświadczenie min. 6 miesięcy, - wykształcenie min zawodowe - dobra organizacja pracy, - odpowiedzialność.


Umiejętności: - manualne, - odporność na stres.4


Inne: - czas pracy: pon – pt, 8h - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: od 2000 do 4000 zł Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 601-708-809
MszczonówInfocentrum
GCI.74.2016OPERATOR MASZYN/PRACOWNIK LINIOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - praca w systemie 3 – zmianowym - zdolności manualne, zaangażowanie - aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna


Umiejętności: - pracowitość


Inne: - czas pracy: 3 zmianowy - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: w okresie próbnym *operator maszyn: 20 zł brutto/h *pracownik liniowy: 17 zł brutto/h Po okresie próbnym wysokość zarobków zwiększa się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 668-660-371, 46 857 10 03 wew. (424) Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@flis.pl (w tytule podając wybrane stanowisko) Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
KuranówInfocentrum
GCI.73.2016PRACOWNIK RESTAURACJI (2 os.)- praca na kuchni, serwisie, sali

Kwalifikacje: - książeczka do celów sanepidarno – epidemiologicznych


Umiejętności: - sumienność, - pracowitość.


Inne: - czas pracy: 7 dni w tygodniu, 6-23 - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: 12,5 zł brutto PREFEROWANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 608-204-358
Wymysłów, ul. Katowicka 15Infocentrum
GCI.72.2016PRACOWNIK GOSPODARCZY- Wykonywanie czynności porządkowych na terminalu. - Wybieranie z węgla kamieni oraz elementów metalowych . - Wykonywanie pomiarów temperatury składowanego węgla. - Pomoc w naprawach i czynnościach przeglądowych sortownika. - Sporządzanie raportu pracy ładowarki. - Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Kierownika Terminala.

Kwalifikacje: - mężczyźni, - dokładność.


Umiejętności: - sumienność, - pracowitość.


Inne: - czas pracy: poniedziałek-piątek, 8-16 - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: – podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kwiatkowski@oaoktk.com
MszczonówInfocentrum
GCI.68.2016KIEROWCA/KURIER DHL- załadunek, rozwóz, zbiór przesyłek

Kwalifikacje: - mężczyźni, - sumienność, - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: - punktualność


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas pracy: 5 dni w tygodniu, pon - pt - godziny pracy: od 6 rano do 18/19 - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV ze zdjęciem drogą mailową na adres: grimagroup@gmail.com, lub kontakt telefoniczny: 513 987 513, 793 594 945 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów i okolice – załadunek Warszawa ul. Osmańska 2Infocentrum
GCI.67.2016PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGO (10 os)- obsługa samochodów osobowych, - montaż akcesoriów i podzespołów.

Kwalifikacje: - dokładność, - solidność, - rzetelność, - obowiązkowość, - prawo jazdy kat. B


Umiejętności: - manualne


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas pracy: 5 dni w tygodniu, - godziny pracy: zmianowy system pracy - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV drogą mailową na adres: rekrutacja@mostva.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
m. Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów, dojazd własnyInfocentrum
GCI.66.2016OPERATOR SORTOWNI- obsługa techniczna sortownika

Kwalifikacje: - doświadczenie - uprawnienia - umiejętność obsługi sortownika


Umiejętności: - sumienność


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas pracy: 5 dni w tygodniu, - godziny pracy: 8-16, - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV drogą mailową na adres: pytlowski@oaoktk.com lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 663 634 555 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.65.2016SPECJALISTA DS. TRANSPORTU- organizowanie transportów międzynarodowych i krajowych, - utrzymywanie kontaktów z klientami oraz przewoźnikami, - pozyskiwanie nowych klientów dla firmy, - wybór podwykonawców oraz nadzór nad sprawnym przebiegiem transportu, - przygotowywanie dokumentacji spedycyjnej i transportowej, - monitorowanie realizacji zleceń, - pomoc w bieżących sprawach.

Kwalifikacje: - wykształcenie min. średnie, preferowane: wyższe. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie związane z transportem, logistyką etc. - doświadczenie związane ze spedycją międzynarodową i krajową, transportem lub logistyką - dobra znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego - znajomość rynku firm transportowych - dobra znajomość MS Office, programów transportowych (np. Trans, Timo), Internetu


Umiejętności: - zdolności do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności rozwiązywania problemów, odporność na stres.


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - praca w stabilnej, rozwijającej się firmie, - godziny pracy, czas pracy, wynagrodzenie (atrakcyjne): – podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV drogą mailową na adres: andrzej@agratrans.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Józefów 1a, 05-652 PniewyInfocentrum
GCI.57.2016KIEROWCA KAT. C+E- kierowca, obsługa codzienna pojazdów

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - karta kierowcy - uprawnienia na wózek elektryczny "paleciak"


Umiejętności: - zdyscyplinowanie


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy, godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: majtrans44@interia.pl, lub o kontakt telefoniczny: 785 653 501 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, centrum dystrybucji BIEDRONKAInfocentrum
GCI.55.2016OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO- wykonywanie operacji magazynowych(recepcja, składowanie, przygotowywanie zamówień, załadunki i rozładunki towarów, kompletacja)zgodnie z obowiązującymi procedurami, -prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów związanych z pracą w magazynie, - raportowanie przełożonemu o napotkanych niezgodnościach i udział w działaniach korygujących

Kwalifikacje: - dyspozycyjność związana z systemem pracy zmianowej - odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu pracy - doświadczenie w pracy na magazynie będzie dodatkowym atutem


Umiejętności: - odpowiedzialność - rzetelność


Inne: - praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę , pełen etat, - możliwość rozwoju zawodowego, - atrakcyjny pakiet socjalny, - atrakcyjny pakiet grupowego ubezpieczenia, - wdrożenie do pracy w czasie umożlwiającym zrozumienie wszystkich niezbędnych procesów, - zorganizowanie dojazdu do pracy z: Skierniewic, Żyrardowa, Rawy Mazowieckiej Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: FM Polska Sp. z.o.o, Dział Personalny VMS, ul. Ługowa 30, 96-320 Mszczonów lub praca_mszczonow@fmlogistic.com Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 30 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.39.2016POMOC KUCHENNA (2 os.)- praca w kuchni

Kwalifikacje: - wiek do 55 roku życia, - kobieta, - sumienność, - doświadczenie mile widziane, - książeczka do celów sanepidarno – epidemiologicznych.


Umiejętności: - umiejętność pracy w zespole.


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - godziny pracy i czas pracy: 12h co drugi dzień. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod numerem: 606-856-470
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.36.2016ZBROJARZ (20os.)- maszynowe gięcie strzemion orz cięcie prentów, - montaż prefabrykatów zbrojarskich wg rysunku technicznego, - obsługa maszyn zbrojarskich (giętarka, prościarko-giętarka, nożyce samojezdne)

Kwalifikacje: - wysoka motywacja do pracy - samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, - terminowość, - odporność na stres, - umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie w zawodzie zbrojarza będzie atutem, - mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic, - zawodowe lub średnie budowlane.


Umiejętności: - czytanie rysunku technicznego


Inne: - rodzaj umowy: umowa na okres próbny, - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - godziny pracy i czas pracy: system 3 zmianowy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod numerem: 511-863-204 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Badowo Mściska Infocentrum
GCI.25.2016PRACOWNIK PIZZERII- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - doświadczenie w gastronomii - książeczka do celów sanepidarno – epidemiologicznych - prawo jazdy kat. B


Umiejętności: - dobra organizacja pracy - punktualność, - sumienność.


Inne: - wynagrodzenie: do uzgodnienia - dni pracy: pon - nd - godziny pracy: 11:00 – 22:00 - umowa o pracę na okres próbny Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 510 – 007 – 983
Mszczonów, Warszawska 6/8Infocentrum
GCI.18.2016KIEROWCA kat. C+E- kierowca, obsługa codzienna pojazdów

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - karta kierowcy - uprawnienia na wózek elektryczny „paleciak"


Umiejętności: - zdyscyplinowanie


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy oraz godziny: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV ZE ZDJĘCIEM) na adres: majtrans44@interia.pl, lub o kontakt telefoniczny: 785 653 501
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.17.2016KIEROWCA C+E- kierowca

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - uprawnienia na przewóz rzeczy


Umiejętności: - odpowiedzialność


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy oraz godziny: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693 544 112
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.12.2016KONTROLER JAKOŚCIKontrola/naprawa podzespołów części do siedzisk samochodowych.

Kwalifikacje:  


Umiejętności:  


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 9 zł netto, - rodzaj umowy: umowa zlecenie, - dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku, praca 3-zmianowa. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 668 487 645 bądź wysłanie CV pod adres mailowy: Jolanta.Oko@crspolska.com Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Grójec - dojazd we własnym zakresieInfocentrum
GCI.8.2016KIEROWCA KAT. C+E-

Kwalifikacje: Płeć: mężczyzna.


Umiejętności: Prawo jazdy kat. C+E


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę, - dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 693 544 114
KRAJInfocentrum
GCI.5.2016MAGAZYNIERRozładunek, Przewożenie palet.

Kwalifikacje: Wymagane doświadczenie.


Umiejętności: Uprawnienia na wózek widłowy.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 1850 zł brutto – okres próbny, następnie 2000 zł, - rodzaj umowy: umowa na czas próby, następnie na czas określony, - dni i godziny pracy: praca 3-zmianowa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: molech@id-logistics.com bądź kontaktowały się pod numer: 797 301 822/519 538 412 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.149.2015konserwator zmianowyUtrzymanie maszyn w należytym stanie technicznym

Kwalifikacje: Uprawnienia: sep I, prawo jazdy kat. B, płeć: mężczyzna, doświadczenie min rok, wykształcenie: średnie.


Umiejętności: Sumienność, pracowitość,p raca w zespole.


Inne: Informacje nt. oferty: Rodzaj umowy: umowa o pracę, czas pracy: 5-6 dni, 8 h, wynagrodzenie: 14 zł brutto/h + 30% do premii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 663 916 002 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Aktualizacja oferty:
Kuranów 12Infocentrum
GCI.137.2015AGENT OCHRONY (9 OS)Ochrona osiedla mieszkaniowego

Kwalifikacje: Wiek do 65 lat doświadczenie mile widziane


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie czas pracy, podany podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynagrodzenie: 7 zł netto /h Aplikacje CV spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na: a.mirowski@juwentus.pl, lub kontakt telefoniczny: 605 998 159 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Nadarzyn/ WalentówInfocentrum
GCI.118.2015POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane osoby młode, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane wykształcenie gastronomiczne


Umiejętności: miła aparycja


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę, dni pracy: system ciągły, co drugi dzień, godziny pracy: 15:00-2:00, wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.85.2015SZEF KUCHNIzarządzanie zespołem kucharzy i pomocy kuchennych odpowiedzialność za produkcję kuchenną oraz powierzony surowiec

Kwalifikacje: doświadczenie na stanowisku szefa kuchni aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna wykształcenie gastronomiczne (kucharz)


Umiejętności: gotowanie zarządzanie wykorzystanie surowca


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę - dni pracy: od poniedziałku do niedzieli - godziny pracy: różne - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@hpm.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
Zbiroża/Hotel PanoramaInfocentrum
GCI.18.2015WŁASNY BIZNES - OUTLETsieć sklepów z końcówkami kolekcji odzieży OKAZJA

Kwalifikacje: gotowość na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


Umiejętności: umiejętność prowadzenia sklepu typu outlet


Inne: Informacje nt. oferty: - firma Cw Sp. z o.o. oferuje darmowe wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności przyznawanych przez Urzędy Pracy oraz ze środków unijnych Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 512 225 453 lub e-mail: hurt@sklepyokazja.pl
wybrana przez osobę lokalizacjaInfocentrum
GCI.16.2015KIEROWCA KAT C, C+Ezgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 21+; z uwagi na charakter pracy preferowany mężczyzna; nie wymagana karta kierowcy


Umiejętności: zgodnie ze stanowiskiem


Inne: Informacje nt. oferty: umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni i godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Robertem Flis: 603 897 290
PolskaInfocentrum
GCI.11.2015PRACOWNICY SŁUŻBY PIĘTERpraca w dziale hotelowym

Kwalifikacje: sprawność w wykonywaniu czynności porządkowych; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.10.2015RECEPCJONISTÓWpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; znajomość języka angielskiego; komunikatywność i cierpliwość, dobra organizacja pracy; umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.8.2015KUCHARZE I POMOCE KUCHENNEpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.7.2015KELNERZY/ BARMANIpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku


Umiejętności: miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum

Copyright © 1996-2017 by Plocman Sp. z o.o.