GCI2018/05/38 KSIĘGOWA/-Y

Dane kontakowe

Firma: YKK Poland Sp. z o.o.
miejsce pracy: Ul. Tarczyńska 119, 96-320 Mszczonów

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 22 maja 2018
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 109

Zakres obowiązków:

wprowadzanie dokumentów źródłowych (faktury zakupu, rozliczenia delegacji i inne wydatki pracowników, wyciągi bankowe, raporty kasowe) do systemu księgowego;
współpraca z odbiorcami i dostawcami Spółki oraz pracownikami YKK Poland w zakresie rozliczeń i kontroli stanu zobowiązań i należności Spółki oraz zaliczek pracowników;
przygotowywanie raportów i zestawień księgowych na potrzeby współpracowników oraz kierownictwa Spółki;
realizacja polityki rachunkowości Spółki oraz innych instrukcji i procedur wewnętrznych, w szczególności dotyczących rozliczeń finansowych

Kwalifikacje:

doświadczenie w pracy na stanowisku Księgowego lub pokrewnym

Umiejętnosci:

umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych (znajomość programu SAP będzie atutem);
znajomość języka angielskiego (w stopniu przynajmniej komunikatywnym);
sumienność, zaangażowanie, chęć do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole

Informacje nt. oferty:

ciekawa praca w międzynarodowym środowisku;
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szansa rozwoju i awansu w strukturze organizacyjnej Spółki;
wynagrodzenie, premie oraz system świadczeń pracowniczych dostosowany do kwalifikacji pracownika i zaangażowania w wykonywaną pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z podaniem nazwy stanowiska w tytule maila

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się