GCI2018/08/64 SPRZEDAWCA

Dane kontakowe

Firma: Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie
Adres: Mszczonów
miejsce pracy: Sklep SHU w Mszczonowie (1 osoba) Sklep SHU w Bobrowcach (1 osoba)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 22 sierpnia 2018
ważna do: 31 grudnia 2018
liczba miejsc: 2

Ilość wyświetleń: 159

Zakres obowiązków:

obsługa klienta z zastosowaniem kasy fiskalnej

Kwalifikacje:

preferowane kobiety w wieku produkcyjnym;
cechy pracownika: odpowiedzialność, uczciwość;
wykształcenie zawodowe lub średnie;
mile widziane doświadczenie zawodowe.

Umiejętnosci:

umiejętność obsługi klienta i kasy fiskalnej.

Informacje nt. oferty:

umowa o pracę;
praca w systemie dwuzmianowym (od poniedziałku do soboty: I zmiana w godzinach 6:00-14:00, II zmiana w godzinach 13:00-20:00; niedziele handlowe w godzinach 9:00-17:00);
wynagrodzenie: od 2300 zł. do 2800 zł. brutto/miesiąc.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o składanie CV ze zdjęciem u Kierownika Sklepu bądź kontakt telefoniczny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L119/1 z 4.05.2016 r., dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie z/s przy ul. Warszawskiej 6/8, 96-320 Mszczonów, reprezentowana przez Członków Zarządu;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy i realizacji umów cywilnoprawnych oraz obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej ze stosunkiem pracy i umowami cywilnoprawnymi, a także archiwizacja akt osobowych, ustalanymi zgodnie z odrębnymi przepisami;
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
8. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie jest Prezes Zarządu SHU w Mszczonowie Stanisław Wojeciechowski.

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie przeprowadza na prośbę pracodawcy rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/planujące zmienić zatrudnienie.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się