GCI2018/10/69 PRACOWNIK CNC (do przyuczenia)

Dane kontakowe

Firma: SCATMAN ODLEWNIA INDUKCYJNA STALIWA
Adres: Warszawa lub Radziejowice
miejsce pracy: Budy Mszczonowskie, ul. Stegny 6 (96- 325 Radziejowice)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 15 paździenika 2018
ważna do: 31 grudnia 2018
liczba miejsc: 3

Ilość wyświetleń: 153

Zakres obowiązków:

praca na obrabiarce CNC

Kwalifikacje:

preferowane kobiety;
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe;
cechy pracownika: dokładność, sumienność, chęć zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń

Informacje nt. oferty:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
praca od poniedziałku do piątku;
godziny pracy: od 6:00 do 14:00;
wynagrodzenie po etapie przyuczenia i w zależności od wyników pracy do 5000,00 zł. brutto/ miesiąc.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy panią Magdą Sadurską.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W REKRUTACJI
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w firmie „SCATMAN” Paweł Regulski informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest firma „SCATMAN” reprezentowany przez Pawła Regulskiego z siedzibą przy ul. Rodziny Ulmów 16/73, 02-777 Warszawa; email: odlewnia@scatman, tel. 694 428 057
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@scatman.pl
3. Dane osobowe kandydatów do pracy w firmie „SCATMAN” będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy „SCATMAN” Paweł Regulski
4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w firmie „SCATMAN” Paweł Regulski do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane kandydatów do pracy w firmie „SCATMAN” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
11. Kandydaci do pracy w „SCATMAN” posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
12. Kandydaci do pracy w „SCATMAN” mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe kandydatów do pracy w „SCATMAN” nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie przeprowadza na prośbę pracodawcy rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/planujące zmienić zatrudnienie.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się